I WTK Seniorek i Seniorów – 8 października 2017 r. godz. 10.00, Hala MRKS Gdańsk

KOMUNIKATY