UWAGA !!! Zmiana kolejności rozgrywania II WTK Młodzików, kadetów /Juniorów młodszych / i Juniorów

UWAGA !!! Zmiana kolejności rozgrywania II WTK Młodzików, kadetów /Juniorów młodszych / i Juniorów

Uprzejmie ponownie informujemy, że nastąpiła zmiana  w stosunku do planowanej w Kalendarzu Rozgrywek kolejności rozgrywania II Wojewódzkich Turniejów Kwalifikacyjnych młodzików, kadetów i juniorów. Zmiana ta jest przede wszystkim korzystna dla zawodników, którzy maja duże szanse rywalizować w kategoriach wyższych – pokazało to doświadczenie I WTK w Żukowie. Zgodnie z Komunikatem Organizacyjnym w sobotę  27 października turnieje rozgrywają Kadeci /juniorki młodsze i juniorzy młodsi/ a w niedzielę 28 października o godz. 10. rozpoczynają młodziczki i młodzicy a następnie o godz. 13. grają juniorzy.Za zmianę przepraszamy.

KOMUNIKATY