Piękne i wzruszające obchody jubileuszu „PIERWSZY K-ROK W XX LECIE Z ANDRZEJEM GRUBBĄ – PATRONEM SP W OTŁOWCU”

Piękne i wzruszające obchody jubileuszu „PIERWSZY K-ROK W XX LECIE Z ANDRZEJEM GRUBBĄ – PATRONEM SP W OTŁOWCU”

            W Szkole Podstawowej we wsi Otłowiec, dawnej wsi rycerskiej (pierwsze wzmianki pochodzą z XIII wieku) odbyła się przepiękna i wzruszająca uroczystość jubileuszu XI rocznicy nadania szkole imię Andrzeja Grubby. Przybyli na nią znamienici goście: Ludomira Grubba – Mama; Lucyna Grubba – Żona; Jerzy Grubba – Brat Andrzeja Grubby; Leszek Czarnobaj – Senator RP; Grzegorz Kryger – Pomorski Kurator Oświaty; Jerzy Śnieg – Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego; Tomasz Frejnagiel – Starosta Kwidzyński; Bożena Rybus – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kwidzyńskiego; Katarzyna Ochlik – Rafka  –  Członek Zarządu Rady Powiatu Kwidzyńskiego;  Jolanta Ważna – Zastępczyni Burmistrza Miasta Kwidzyna i wielu innych. Goście, nauczyciele i odświętnie ubrani uczniowie zebrani w sali gimnastycznej szkoły swoja obecnością potwierdzili cytat ks. Twardowskiego  znajdujący się na obelisku przed szkołą ” Nie umiera ten , kto trwa w pamięci żywych”. Uroczystość otworzyła p. Dorota Kuriata – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Otłowcu, która witając gości i zebranych powiedziała ” Dziś zarządzam szkoła , której patronem jest nie tylko wyjątkowym sportowcem, ale przede wszystkim człowiekiem. Jego przysłowiowa „ostatnia piłka ” dzięki naszym uczniom i ich nauczycielowi  panu Mariuszowi Schaeferowi, nadal jest w grze. To determinacja, duch walki i marzenia poparte ciężka pracą , prowadziły Andrzeja dGrubbę do upragnionego celu. Niech będą inspiracja do działania dla naszej społeczności szkolnej”.  Narrację uroczystości nadawał p. Mariusz Schaefer – pomysłodawca patrona szkoły, którego prezentacja  sprzyjała „zanurzeniu się ” w historię dokonań – nie tylko w tenisie stołowym, a także teraźniejszość Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Otłowcu. Uroczystość uświetniły występy uczniów oraz prezentacja laureatów Powiatowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „SPORT W MOJEJ SZKOLE”. W końcowej części uroczystości przybyli goście na ręce p. Dyrektor złożyli gratulacje, kwiaty i upominki dla szkoły. Szczególnie wzruszająca chwilą były podziękowania mamy Andrzeja Grubby p. Ludomiry za tak pięknie przygotowaną, z tak wielkim szacunkiem do Andrzeja uroczystości. Uroczystość zakończyło odśpiewanie przez uczniów hymnu szkoły, którego ostania zwrotka brzmi: „Można być drobnym, cichym, skromnym; A zostać mistrzem, dojść do sławy: Do końca w walce trwać niezłomnej; Jak Andrzej Grubba – człowiek prawy”.