Nowy sezon 2023/2024 przygotowany – decyzje i dokumenty po spotkaniu Zarządu PWZTS z przedstawicielami klubów

Nowy sezon 2023/2024 przygotowany – decyzje i dokumenty po spotkaniu Zarządu PWZTS z przedstawicielami klubów

We wtorek 29.08.2023 roku w Kawiarence MRKS Gdańsk odbyło się spotkanie Zarządu PWZTS z przedstawicielami klubów tenisa stołowego w woj. pomorskim. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele 8 klubów. Ponad godzinną  dyskusję zdominowała tematyka organizacji rozgrywek ligowych oraz posiadania obowiązkowych badań (orzeczeń) lekarskich o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym (organizowanym przez PZTS i PWZTS), przez wszystkich zawodników bez względu na wiek (zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1599; 2185).

W czasie zebrania, w imieniu zarządu, przedstawiłem między innymi projekty:  1/. Regulaminu Rozgrywek i Regulaminu Rozgrywek Ligowych PWZTS wraz z Aneksem.        2/. Planu pracy i zakresu działań członków WG PWZTS w sezonie 2023/2024.  3/. Sposobów weryfikacji badań (orzeczeń) lekarskich w czasie WTK i meczy ligowych.

Wszystkim uczestnikom dziękuję za konstruktywne uwagi, także te krytyczne. Mam nadzieję, że przyczynią się do poprawy skuteczności realizacji wspólnych projektów Zarządu i Wydziału Gier PWZTS oraz klubów w nich uczestniczących.

Po spotkaniu  z przedstawicielami klubów odbyło się Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej PWZTS Gdańsk, na którym zatwierdzono do realizacji Regulamin Rozgrywek i Regulamin Rozgrywek Ligowych PWZTS oraz Kalendarz imprez sierpień – grudzień 2023 rok.  Powołano WG PWZTS na sezon 2023/2024 w składzie: Rafał Czaja, Paweł Manterys i Krystian Kuziemkowski.                                                                                                              W związku z faktem nie otrzymania przez wszystkie kluby, biorące udział w rozgrywkach IV ligi, zweryfikowanych (zgodnie z RR Rozgrywek PWZTS w sezonie 2022/2023) ostatecznych wyników rozgrywek w sezonie 2022/23, co uniemożliwiło  ustalenie zespołów uprawnionych do startu na tym poziomie rozgrywek w bieżącym sezonie, zgodnie z duchem „fair play” Zarząd PWZTS podjął decyzję o przełożeniu  powołania V ligi na przyszły sezon. Wszystkie kluby, które wysłały druk zgłoszenia V ligi do wydziału  gier będą uczestniczyły w rozgrywkach IV ligi, z podziałem terytorialnym, przedstawionym przez WG PWZTS do 10.09.2023 roku. Chciałbym także zaprosić najlepsze przedstawicieli klubów :  1/. III ligi: KS AZS AWFiS BALTA Gdańsk; LKS Echo Biesowice; GŁUSZKIEWICZ FOTOWOLTAIKA MTS Kwidzyn.      2/. IV ligi: TS Chojnice; MRKS II Gdańsk; STS Borkowo.  3/. Miejsca 1-6 z podsumowania rozgrywek 2022/2023 na wręczenie pucharów przed I WTK Seniorów, który odbędzie się w dniu 10.09.2023 roku; godz. 10.30 w hali MRKS Gdańsk; ul. Meissnera 1.                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                              Z wyrazami szacunku    Mariusz Schaefer   Prezes PWZTS

Regulamin Rozgrywek:REGULAMIN PWZTS 23-24 – 29.08.2023

Regulamin Rozgrywek Ligowych: Regulamin ligowy PWZTS wraz z Aneksem – 29.08.2023

Podsumowanie sezonu 2022/2023:Podsumowanie PWZTS 22-23 PROJEKT