II WTK Juniorów i Młodzików – 16 października 2022 r. (niedziela) – godz.10.00 (juniorzy) i 12.00 (młodzicy); Hala MRKS Gdańsk

KOMUNIKATY