Nowy Wydział Gier Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Tenisa Stołowego

Nowy Wydział Gier Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Tenisa Stołowego

W dniu 20.07.2022 odbyły się rozmowy kwalifikacyjne , które miały wyłonić „PRZEWODNICZĄCEGO WG PWZTS”. Komisja PWZTS w składzie: pp. Ryszard Weisbrodt – przewodniczący i Mariusz Piński – członek, wysłuchała trzech kandydatów: pp. Rafała Czaję, Krystiana Kuziemkowskiego i Pawła Manterysa.

Na podstawie sprawozdania złożonego przez w/w. Komisję, Zarząd PWZTS podjął decyzję o powołaniu dwuosobowego Wydziału Gier PWZTS, w którym p. Rafał Czaja będzie odpowiedzialny za rozgrywki 3 ligi, a p. Paweł Manterys za 4 ligę.

Dziękuję wszystkim kolegom kandydatom biorącym udział w rozmowach za chęć współpracy, która mam nadzieję będzie przyczyniać do dalszego rozwoju poziomu rozgrywek ligowych w woj. pomorskim.

Jednocześnie informuję, że Regulamin Rozgrywek 3 i 4 lig oraz karta zgłoszeń do rozgrywek będą rozesłane mailowo do klubów i zamieszczone na stronie do 20.08.2022 roku.

Mariusz Schaefer

Prezes PWZTS Gdańsk