Rozgrywki indywidualne i drużynowe – zawieszone do 17 stycznia 2021 r.

Rozgrywki indywidualne i drużynowe – zawieszone do 17 stycznia 2021 r.

Polski Związek Tenisa Stołowego po wnikliwej analizie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  w związku z wystąpieniem stanu epidemii przyjął następujące wytyczne:

  1. Możliwe jest prowadzenie działalności związanej z organizacją współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych dedykowanych dzieciom i młodzieży uczestniczących we współzawodnictwie sportowym (posiadających licencje PZTS), prowadzonym przez PZTS.
  2. Prowadzenie treningów oraz organizacja współzawodnictwa sportowegp i wydarzeń sportowych dla dorosłych są zabronione.
  3. Wszystkie rozgrywki indywidualne i ligowe zaplanowane na okres od 28 grudnia 200 r. do 17 stycznia 2021 r. zostają zawieszone.

Konsekwencją powyższego jest decyzja PWZTS o zawieszeniu zaplanowanych rozgrywkach indywidualnych i drużynowych do 17 stycznia 2021.

31 grudnia br. opublikujemy plan organizacji rozgrywek II, III i IV ligi.

KOMUNIKATY