III WTK Seniorów – 12 stycznia 2020 r. godz. 10.00 – Hala MRKS Gdańsk