III WTK Żaków i Skrzaatów – 25 lutego 2018 r. godz.10.00 Hala MRKS Gdańsk

III WTK Żaków i Skrzaatów  – 25 lutego 2018 r. godz.10.00 Hala MRKS Gdańsk

Zapraszamy do udziału w eliminacjach do III Grand Prix Polski Żaków, który odbędzie się 6-8 kwietnia br. w Mławie.

Prawo startu w III WTK mają:
– żacy / żaczki /ur.2007 i młodsi/ – losowanie o godz. 10.00 , początek gier godz. 10.30
– skrzaci/skrzatki/ur. 2009 i młodsi – losowanie o godz. 12.00, początek gier godz. 12.30,
posiadający aktualne licencje na sezon 2017/2018 i ważne badanie lekarskie, określające zdolność do udziału w zawodach. Odpowiedzialność za posiadanie właściwego badania
lekarskiego zawodnika spoczywa na jednostce lub osobie, delegującej zawodnika na zawody.

ZAŁĄCZNIKI

Komunikat Organizacyjny:
2018-02-17_KOMUNIKAT_II I_WTK_ŻAKÓW_SKRZATÓW

Listy rankingowe Żaczek, Żaków, Skrzatęk i Skrzatów:2018-02-20_ŻACY_ŻACZKI_SKRZATKI_SKRZACI_KLASYFIKACJA_PO_II_WTK_II_GP