Kolegium Sędziów Pomorskiego Związku Tenisa Stołowego

Kolegium Sędziów Pomorskiego Związku Tenisa Stołowego


W dniu 25 stycznia 2017 r. odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sędziów Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Tenisa Stołowego, którego głównymi celami było podsumowanie dorobku ostatnich czterech lat, wytyczenie zadań na kolejne cztery lata i wybór nowych władz.

Podczas zebrania brązowymi odznakami za zasługi dla Polskiego Związku Tenisa Stołowego zostali uhonorowani sędziowie: Małgorzata Fidala, Wojciech Cierlica i Marcin Fidala. Sprawozdanie Kolegium Sędziów z działalności złożył Przewodniczący Kolegium p. Władysław Mazurek. Po rzeczowej dyskusji zebrani jednogłośnie przyjęli sprawozdanie udzielając tym samym absolutorium ustępującym władzom. W wyniku przeprowadzonych wyborów na Przewodniczącego Kolegium Sędziów PWZTS jednogłośnie wybrano Władysława Mazurka, a w dalszej kolejności Małgorzatę Fidala i Mirosław Seidla jako członków Kolegium. Dokonano także wyboru delegatów na Walny Zjazd Sędziów Polskiego Związku Tenisa Stołowego, którymi zostali trzej sędziowie klasy międzynarodowej : Małgorzata Fidala, Mirosław Seidel i Marcin Fidala. Warto dodać, że Marcin Fidala uzyskał duże uznanie sędziów Europejskiej Unii Tenisa Stołowego i wybór do władz tego gremium. Gratulujemy wyborów i życzymy sukcesów w dalszej działalności.

img_4632

IMG_5164

IMG_5170.