Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PZTS – Dariusz Szumacher ponownie wybrany Prezesem PZTS a Bartosz Gajek (KS AZS AWFiS Gdańsk) wybrany członkiem Zarządu PZTS

Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PZTS – Dariusz Szumacher ponownie wybrany Prezesem PZTS a Bartosz Gajek (KS AZS AWFiS Gdańsk) wybrany członkiem Zarządu PZTS

W sobotę 25 września w Warszawie odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Wzięło w nim udział 97 spośrod 99 delegatów z 16 Wojewódzkich Związków Tenisa Stołowego. Pomorski Związek reprezentowało 6 delegatów (zdjęcie poniżej). Delegaci, po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi, po czym przystąpili do wyboru Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Wybory na prezesa zdecydowanie wygrał dotychczasowy Prezes – Dariusz Szumacher, na którego głosowało 78 delegatów. Jednym z 16  zgłoszonych kandydatów do Zarządu PZTS był delegat naszego okręgu Bartosz Gajek (KS AZS AWFiS Gdańsk), na którego zagłosowało 50 delegatów co zdecydowało o wyborze na członka Zarządu PZTS. Gratulujemy !!!!!