Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.

Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie:

adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu,
podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.