Walny Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Tenisa Stołowego – 22 listopada 2023 r. godz. 17.00; Gdańsk Centrum Szkolenia PZTS im. Andrzeja Grubby; ul. Meissnera 3

KOMUNIKATY