II Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Seniorów – 22 października 2023 r. – godz.10.00; Hala MRKS Gdańsk ul. Meissnera 1