Szkolenie i egzamin na uzyskanie licencji sędziego PZTS – 28 sierpnia 2022 r. godz. 10.00 – Centrum Szkolenie PZTS im. Andrzeja Grubby w Gdańsku

Szkolenie i egzamin na uzyskanie licencji sędziego PZTS – 28 sierpnia 2022 r. godz. 10.00 – Centrum Szkolenie PZTS im. Andrzeja Grubby w Gdańsku

W dniu 28.08. 2022 (niedziela) w Sali Wykładowej Centrum Szkolenia PZTS ul. Meissnera 1, Gdańsk o godz. 10:00 odbędzie się szkolenie sędziowskie na uzyskanie licencji sędziego PZTS, zaś o godzinie 13:00 odbędzie się egzamin.

Zgłoszeń kandydatów dokonują zainteresowane osoby, spełniające n/w wymogi na adres e-mail marcin39fidala@gmail.com najpóźniej 48 godzin przed rozpoczęciem szkolenia i egzaminu sędziowskiego.

Do egzaminu mogą przystąpić sędziowie posiadający co najmniej klasę sędziego okręgowego.

Pozostałe informacje:
• Opłatę egzaminacyjną w wysokości 60 zł (sześćdziesiąt złotych) należy indywidualnie opłacić przelewem na konto Polskiego Związku Tenisa Stołowego o numerze 30 1240 6175 1111 0000 4580 0140. W tytule przelewu należy zamieścić imię i nazwisko kandydata z dopiskiem „egzamin sędziowski”. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wniesienie opłaty.
• W trakcie egzaminu sędziowskiego trwającego 60 minut, uczestnicy będą mieli obowiązek udzielenia odpowiedzi na 50 pytań testowych.
• Przed rozpoczęciem egzaminu należy czytelnie podpisać arkusze egzaminacyjne.
• Przy każdym z pytań należy wybrać jedną z czterech odpowiedzi poprzez zakreślenie prawidłowej odpowiedzi kółkiem za pomocą długopisu.
• Podczas egzaminu niedozwolone jest porozumiewanie się, korzystanie z telefonów komórkowych oraz innych źródeł pomocy.
• Wyniki egzaminu zostaną przesłane każdemu kandydatowi nie później niż 48 godzin po zakończonym egzaminie poprzez pocztę elektroniczną.
• Egzamin kończy się wynikiem pozytywnym w przypadku udzielenie 37 prawidłowych odpowiedzi.

Marcin FIDALA

Przewodniczący Kolegium Sędziów PWZTS

KOMUNIKATY