Składanie ofert a następnie rozmowy – formuła wyłaniania Przewodniczącego Wydziału Rozgrywek Pomorskiego Związku Tenisa Stołowego

Składanie ofert a następnie rozmowy – formuła wyłaniania Przewodniczącego Wydziału Rozgrywek Pomorskiego Związku Tenisa Stołowego

W związku z rezygnacją (zgodnie z wcześniejszą zapoweidzią) p. Mariusza Pińskiego, wieloletniego Przewodniczącego Wydziału Rozgrywek PWZTS, Zarząd PWZTS podjął decyzję o wyłonieniu osoby „Przewodniczącego WR PWZTS” w formule składania ofert a następnie rozmów z zainteresowanymi prowadzeniem WR w zakresie rozgrywek III i IV ligi mężczyzn.

Osoba składająca oferte powinna w niej potwierdzić :
1. Posiadanie statusu „SĘDZIEGO  OKRĘGOWEGO”
2. Zajaomość REGULAMINU PWZTS, w szczególności w zakresie dotyczącym rozgrywek drużynowych,
3. Znajomość Regulaminu Rozgrywek PZTS,  w szczególności w zakresie rozgrywek drużynowych,
4. Złożyć deklarację  dotycząca terminowości opracowywania wyników  po każdej rundzie (najpóźniej do poniedziałku – po rundzie).

Pozostałe kwestie, nie zawarte w ofercie będą przedmiotem rozmów.
Termin składania ofert – do 20   lipca 2022 r. na adres: mschaefer.pwzts@wp.pl lub pomorski@pzts.pl
Termin przeprowadzenia rozmów z osobami, które złożą oferty do 25 sierpnia 2022 r.

Prezes PWZTS

Mariusz Schaefer