II WTK żaków, skrzatów i juniorów młodszych – 21 listopada (niedziela) 2021 r. – żacy (godz. 10.00), skrzaci (godz. 11.00), juniorzy młodsi 9Godz. 13.00) – Hala MRKS Gdańsk

II WTK żaków, skrzatów i juniorów młodszych – 21 listopada (niedziela) 2021 r. – żacy (godz. 10.00), skrzaci (godz. 11.00), juniorzy młodsi 9Godz. 13.00) – Hala MRKS Gdańsk

W niedzielę 21 listopada br. rozegrane zostana turnieje kwalifikacyjne do II GPP żaków i juniorów młodszych oraz II wojewódzki turnie∆ skrzatów. Wymagane jest posiadanie licencji, ważnego badania lekarskiego i wypełnienie przez opiekunów prawnych ankiety. Zapraszamy do startu.

Komunikat organizacyjny i ankieta:KOM_II_WTK_jmł, żak skrzat

KOMUNIKATY