UWAGA: ZMIANA TERMINU i korekta p. prawa startu !!!! – Eliminacje wojewódzkie do Mistrzostw Polski Seniorów już 11 MARCA 2021 r. godz. 17.00 – Hala MRKS Gdańsk

UWAGA: ZMIANA TERMINU i korekta p. prawa startu !!!! – Eliminacje wojewódzkie do Mistrzostw Polski Seniorów już 11 MARCA 2021 r. godz. 17.00 – Hala MRKS Gdańsk

Z uwagi na obostrzenia Covidowe, które mają obowiązywać od 13 marca br. oraz konieczność rozegrania eliminacji wojewódzkich do IMP Seniorów, przesunięto termin rozegrania tych zawodów w czwartek 11 marca br. o godz.17.00. Jednocześnie podjęto decyzję o przeniesieni Indywidualnych Mistrzostw Województwa Pomorskiego na inny termin. Decyzja ta była konsultowana z większością klubów, których zawodnicy są zainteresowani startem w IMP. Dziękujemy za wyrażenie aprobaty dla tej propozycji.

Poprawka w zakresie prawa startu !!!!!!

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY:2021-03-11_KOM_EL_W_IMP_SENIORZY_kor