II Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny do II GPP – 10 lutego 2021 r. – godz.17.00 Hala MRKS Gdańsk (specjalne wymagania dla kat. senior)

II Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny do II GPP – 10 lutego 2021 r. – godz.17.00 Hala MRKS Gdańsk (specjalne wymagania dla kat. senior)

Przy zachowaniu wymaganych środków bezpieczeństwa zostanie rozegrana 10 lutego br.druga eliminacja do GPP Seniorów. W odniesieniu do kategorii wiekowej Senior (z wyłączeniem kategorii młodzieżowców) prawo startu mają tylko zawodnicy spełniający podane w komunikacie wymagania.

Komunikat organizacyjny:2021-02-03_KOM_II_WTK_SENIORZY