I WTK Seniorów – 8 listopada 2020 r. godz. 10.00 – hala MRKS Gdańsk