Decyzje Zarządu PWZTS dotyczące rozgrywek drużynowych

Decyzje Zarządu PWZTS dotyczące rozgrywek drużynowych

Przerwanie rozgrywek drużynowych (III i IV liga mężczyzn) przed ich pełnym rozegraniem, przy jednoczesnym ograniczonym stopniu przewidywania zdejmowania ograniczeń, wymusiło podjęcie decyzji o zakończeniu tych rozgrywek obejmującej w szczególności awanse i spadki. Uchwała Zarządu PWZTS z 30 kwietnia br. określiła kryteria na podstawie, których ustalone zostały wyniki końcowe rozgrywek. Od uchwały zarządu odwołały się dwa kluby 3STS  Starogardzkiego Stowarzyszenia Sympatyków Tenisa Stołowego (III liga) i KUKS Remus Kościerzyna. Zarząd PWZTS w dniu 11.04.2020 r. podjął uchwałę o utrzymaniu przyjętych wcześniej kryteriów i decyzji o awansie 4 drużyn z IV ligi do III. Zarząd PWZTS podjął uchwałę o zwiększeniu do 16  liczby drużyn III ligi w sezonie 2020/2021 uzupełnienie tej liczby w oparciu o wyniki turnieju barażowego z prawem udziału 4 drużyn IV ligi, które zajęły miejsca 3-4 w swoich grupach półfinałowych.

  1. Uchwała w sprawie odwołania 3STS:2020-05_11_Uchwa?a_odwo łanie_STS_Starogard
  2. Uchwała w sprawie odwołania KUKS Remus:2020-05_11_Uchwa?a_odwo?a nie_REmus_Koscierzyna
  3. Uchwała o zwiekszeniu liczby drużyn:2020-05_11_Uchwa?a_pow iększenie_III_ligi