Projekt Kalendarza Rozgrywek PWZTS na okres od 01.01.2019 do 31.06.2019 r.

Projekt Kalendarza Rozgrywek PWZTS na okres od 01.01.2019 do 31.06.2019 r.

Przedstawiamy projekt Kalendarza Rozgrywek PWZTS na drugą część sezonu 2019/2020.

Prosimy o przesyłanie ofert na organizację Mistrzostw Województwa we kategoriach : SENIOR, JUNIOR< KADET, Młodzik i Żak do 11.01.2020.

Kalendarz Rozgrywek i terminami i lokalizacją Mistrzostw Województwa zostanie zatwierdzony ostatecznie w dniu 12 stycznia br.na posiedzeniu Zarządu PWZTS.

/Ryszard Weisbrodt/

Projekt Kalendarza:2019-12-15_PROJ_KALENDARZA_ROZGRYWEK_ok