Regulamin Rozgrywek Pomorskiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2018/2019

Regulamin Rozgrywek Pomorskiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2018/2019

Zarząd Pomorskiego Związku Tenisa Stołowego w Gdańsku w dniu 30 sierpnia 2018 r., po wysłuchaniu uwag zgłoszonych podczas spotkania  z przedstawicielami klubów, zatwierdziła Regulamin Rozgrywek.

Zarząd PWZTS zwraca się z gorącą prośbą do klubów uczestniczących we wszystkich rozgrywkach aby uzyskały od swoich zawodników lub ich opiekunów prawnych zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawodników a w szczgółności 1. Imienia i Nazwiska, 2. rok urodzenia 3. Zgodę na przetwarzanie fotografii indywidualnych i zbiorowych dla celów medialnych /strony www/ i udostępnianie ich PZTS PWZTS i Pomorskiej Federacji Sporto.

Regulamin Rozgrywek:2018-09-03_REGULMIN_ROZGRYWEK_ PWZTS_SEZON_2018_2019_WK