Projekt Kalendarza rozgrywek Pomorskiego Zwiżku Tenisa Stołowego na druga część sezonu 2017/2018

Projekt Kalendarza rozgrywek Pomorskiego Zwiżku Tenisa Stołowego na druga część sezonu 2017/2018

Zarząd PWZTS przedkłada projekt Kalendarza rozgrywek na drugą część sezonu 2017/2018.

Jednocześnie prosimy o przesłanie ewentualnych uwag do Kalendarza jak również ofert na organizacje Mistrzostw Województwa w poszczegĻlnych kategoriach wiekowych. Zarząd na planowanym posiedzeniu w dniu 21 grudnia br. po zapoznaniu się z nadesłąnymi ofertami dokona przydziału tych zawodów./Ryszard Weisbrodt/

Projekt Kalendarza:2017_12_11_KALENDARZ_ROZGRYWEK_PWZTS_01_01_do_31_06_2018_v_2