Rozpoczynamy nowy sezon rozgrywkowy 2017/2018 – Spotkanie Zarządu PWZTS z klubami sportowymi – 29 sierpnia 2018 r. – godz. 17.30 – kawiarenka MRKS Gdańsk – ul. Meisnera 1.

Rozpoczynamy nowy sezon rozgrywkowy 2017/2018 – Spotkanie Zarządu PWZTS z klubami sportowymi – 29 sierpnia 2018 r. – godz. 17.30 – kawiarenka MRKS Gdańsk – ul. Meisnera 1.

Zarząd Pomorskiego Związku Tenisa Stołowego zaprasza na tradycyjne robocze spotkanie Zarządu z przedstawicielami klubów tenisa stołowego województwa pomorskiego. Celem spotkania jest omówienie przygotowania do nowego sezonu rozgrywkowego – omówienie Regulaminu Rozgrywek PWZTS na nowy sezon rozgrywkowy, przedstawienie propozycji Kalendarza Rozgrywek do 31.12.2017 r wraz z lokalizacja zawodów, w tym rozgrywek indywidualnych i drużynowych. Omówione zostaną akcje szkoleniowe już przeprowadzone i planowane w roku 2017. Po wysłuchaniu uwag zgłoszonych przez uczestników spotkania Zarząd podejmie uchwały o przyjęciu Regulaminu i Kalendarza Rozgrywek. Serdecznie zapraszamy.Zaproszenie na spotkanie:Spotkanie_Zarząd_PWZTS_KLUBY_29_08_2017

Projekt Regulaminu Rozgrywek na sezon 2017/2018:2017-08-16_PROJEKT_REGULMINU_ROZGRYWEK_ PWZTS_SEZON_2017_2018

Projekt Kalendarza Rozgrywek: wrzesień – grudzień 2017 r.:2017-08-16_PROJEKT_KALENDARZ_ROZGRYWEK_PWZTS_01_09_do_31_12_2017