Finał Wojewódzki Mini Olympic Games – Rudno 9 października 2016 r. godz. 10.00