Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Pomorskiego Związku Tenisa Stołowego

Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Pomorskiego Związku Tenisa Stołowego

Wczoraj 21.09.2016 r. w kawiarni „Tenisowa” w Centrum Szkolenia Polskiego Związku Tenisa Stołowego w Gdańsku odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Tenisa Stołowego. W obradach uczestniczyło 37 delegatów spośród 57 uprawnionych. Obradom przewodniczył Władysław Mazurek. W początkowej części zebrania wręczono zasłużonym dla rozwoju tenisa stołowego Odznaki Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Złote Odznaki Zarząd PZTS przyznał osobom: Roman Bera, Patryk Demski, Tadeusz Gaweł, Maciej Kowalczuk, Paweł Michna, Karol Skolimowski, Dariusz Świder i Piotr Szurgot. Srebrne Odznaki PZTS otrzymali: Rafał Cybulski, Paweł Drobnik, Michał Faran, Bartosz Gajek, Jarosław Przyborowski, Katarzyna Sidor, Jerzy Śnieg i Mirosław Wiśniewski. Brązowe Odznaki PZTS otrzymali: Marek Jędrzejewski, Dariusz Schaefer, Karol Sikorski, Andrzej Szołtys, Olgierd Trzaska, Zbigniew Tul i Bartosz Zabrocki.

Po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Zarządu PWZTS przedstawionego przez Ryszarda Weisbrodta oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej złożonego przezjej przewodniczącego Romana Rzoski delegaci w trakcie dyskusji uzupełnili sprawozdanie Zarządu uszczegółowili niektóre ogólne zapisy w nim zawarte. Dyskusję nad sprawozdaniami zamknęło głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.

W ramach dyskusji programowej głos zabrali między innymi obaj kandydaci na Prezesa Polskiego Związku Tenisa Stołowego prof. Waldemar Moska – delegat klubu AZS AWFiS Gdański i Leszek Kucharski – delegat klubu KUKS Remus Kościerzyna. Waldemar Moska w swoim wystąpieniu przedstawił główne punkty swojego spójnego programu. Leszek Kucharski scharakteryzował swój program działania koncentrując się na aspektach szkoleniowych i współpracy z doradcami w obszarach działania Związku.

W części wyborczej na prezesa PWZTS ponownie wybrano Ryszarda Weisbrodta (35 głosów za , 2 wstrzymujące się). Do Zarządu PWZTS  wybrano: Mariusza Schaefera/MTS Kwidzyn/, Andrzeja Czubatego /UKS Tęcza Nowa Wieś Lęborska/, Władysława Mazurka/ UKS Kosynier Sobowidz/, Mariusza Pińskiego/ Weterani/, Jana Juwe / UKS Tenisista Rudno/, Bartosza Gajka/AZS AWFiS Gdańsk/, Tadeusza Gawła /ATS Rumia/ i Karola Skolimowskiego /MRKS Gdańsk/.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Romana Rzoskę /LKS Pogoń Lębork/, Jerzego Piórczyńskiego /MTS Kwidzyn/ i Marcina Ściblaka /MRKS Gdańsk/.

Delagatami na Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PZTS zostali wybrani Waldemar Moska i Ryszaed Weisbrodt.

Po zakończeniu Walnego Zjazdu odbył sie Zjazd Delegatów klubów tenisa stołowego, którego celem był wybór delegata klubów na Walny Zjazd PZTS. Zebrani zdecydowaną większością głosów delegatem wybrali Mariusza Schaefera /MTS Kwidzyn/. Poniżej migawki z ceremonii wręczania odznak i wyróżnień. Przepraszamy za jakość zdjęć ale odnotować warto…..

img_4632

Przewodniczący Zjazdu Władysław Mazurek

img_4639

Wyróżnieni: Waldemar Płotka, Wojciech Potrykus i Dariusz Schaefer

img_4640

Wyróżnieni: Tadeusz Gaweł, Jarosław Przyborowski i Witold Chyliński

img_4649

Zygmunt Lisiecki – delegat LKS Pogoń Lębork na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PZTS z wyróżnieniem.

img_4646

Wyróżnieni: Grzegorz Nurzyński i Zbigniew Pieprzowski /GKTS Gdańsk/

img_4651

Wyróżnieni: Bartosz Gajek, Jerzy Piórczyński i Roman Rzoska

img_4654

Wyróżnieni: Stefan Dzierżek, Jan Juwa, Andrzej Czubaty, Władysław Mazurek, Krzysztof Ruchalski, Mariusz Schaefer i Mirosław Seidel

img_4658

Wyróżnieni: Karol Skolimowski i Bronisław Zygmanowski